Obchodné podmienky

I.Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je spoločnosť:
Včelco s.r.o.,Továrenská 10/A, 919 04 Smolenice
IČO: 36783455, IČ DPH: SK2022385035,
zapísaná v OR OS Trnava, odd. Sro, vložka č. 20130/T
(ďalej len „Predávajúci“).

Zákazníkom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar na www.vcelco.sk (ďalej len „kupujúci“)


II.Predmet objednávky

Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. 


III.Reklamačný poriadok

Predávajúci nie je zodpovedný za škody spôsobené dopravnou spoločnosťou. Ak bol tovar vyexpedovaný v nevyhovujúcej kvalite, množstve, či sortimente kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. V prípade akýchkoľvek problémov spojených s vybavením Vašej objednávky nás prosím čo najskôr kontaktuje písomne na info@vcelco.sk.


IV. Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru

V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z.z.) máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Dôveru klientov si vážime, preto umožňujeme 2 násobnú lehotu na odstúpenie od zmluvy, nepoškodený tovar môžete vrátiť do 28 dní bez udania dôvodu.


V.Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je na stranke www.vcelco.sk garantovaná predávajúcim. 
Poskytnutie osobných údajov je zo strany kupujúceho dobrovoľné. 
Údaje poskytnuté kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú  uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.


VI.Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1. 2014

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 033/5512 689


Doprava

Preprava tovaru k zákazníkovi je zabezpečená kuriérskou spoločnosťou nasledovne: 

Po potvrdení objednávky pri platbe na dobierku (resp. Po obdržaní platby pri platbe prevodom na účet) je objednaný tovar vyzdvihnutý kuriérom a doručený priamo na zákazníkom zadanú adresu. Tovar je doručený najneskôr do 48 hodín od expedície. Kuriér Vás bude kontaktovať na zadané telefónne číslo ohľadom presného času doručenia. 

Zákazník si hradí plnú výšku poplatkov za prepravu (je súčasťou objednávky) v zmysle aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti. S cenou prepravy je zákazník oboznámený pred odoslaním objednávky.